Giá iPhone 13, iPhone 13 Pro Max về Việt Nam cao nhất 50 triệu đồng, dự kiến tháng 10 cập bến

Soha  • 6 ngày
Giá iPhone 13, iPhone 13 Pro Max về Việt Nam cao nhất 50 triệu đồng, dự kiến tháng 10 cập bến

Giá iPhone 13 mini thấp nhất là 21,99 triệu đồng, trong khi đó, iPhone 13 Pro Max thấp nhất 33,99 triệu đồng, cao nhất là xấp xỉ 50 triệu đồng.

Xem bài gốc: https://soha.vn/gia-dan-iphone-13-iphone-13-pro-max-va-ipad-mini-ve-viet-nam-du-kien-thang-10-ve-tay-20210915013746311.htm


like
comment
share