Gia hạn đóng phí bảo hiểm: Giải pháp hỗ trợ khách hàng mùa dịch

PLO  • 18/09/2021
Gia hạn đóng phí bảo hiểm: Giải pháp hỗ trợ khách hàng mùa dịch

Gia hạn đóng phí, tạm ứng phí từ giá trị hoàn lại là những quyền trợ giúp người mua bảo hiểm vượt qua khó khăn về tài chính, đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh như hiện nay.

Xem bài gốc: https://plo.vn/tai-chinh-ngan-hang/gia-han-dong-phi-bao-hiem-giai-phap-ho-tro-khach-hang-mua-dich-1016122.html


like
comment
share