Giá bán tăng và thị trường Mỹ phục hồi, lợi nhuận Vĩnh Hoàn quý III tăng 46%

Người Đồng Hành  • 21/10/2021
Giá bán tăng và thị trường Mỹ phục hồi, lợi nhuận Vĩnh Hoàn quý III tăng 46%

Doanh thu xuất khẩu sang Mỹ quý III đạt 967 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ năm trước. Giá bán tăng giúp biên lợi nhuận gộp quý III cải thiện từ 13% lên 18%. Vĩnh Hoàn thực hiện 74% kế hoạch doanh thu và 92% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xem bài gốc: https://ndh.vn/ket-qua-kinh-doanh/gia-ban-tang-va-thi-truong-my-phuc-hoi-loi-nhuan-vinh-hoan-quy-iii-tang-46-1302162.html


like
comment
share