Gặp khó khi áp dụng '3 tại chỗ', doanh nghiệp phía Nam đề xuất mô hình '2 tại chỗ'

VietnamBiz  • 05/08/2021
Gặp khó khi áp dụng '3 tại chỗ', doanh nghiệp phía Nam đề xuất mô hình '2 tại chỗ'

Việc áp dụng mô hình "3 tại chỗ" tại các tỉnh thành phía Nam đã bộc lộ ra những hạn chế, sự không hiệu quả và cần có những thay đổi để phù hợp.

Xem bài gốc: https://vietnambiz.vn/gap-kho-khi-ap-dung-3-tai-cho-doanh-nghiep-phia-nam-de-xuat-mo-hinh-2-tai-cho-20210805114437354.htm


like
comment
share