Gặp gỡ Châu Âu 2021: Đối tác Việt Nam – EU hậu COVID-19 và công bố Sách Trắng EuroCham 2021

VTV  • 26/11/2021
Gặp gỡ Châu Âu 2021: Đối tác Việt Nam – EU hậu COVID-19 và công bố Sách Trắng EuroCham 2021
Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác mới giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và EuroCham tại Hội nghị ‘Gặp gỡ châu Âu 2021:

Hội nghị nhằm tăng cường hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam với các cơ quan, đối tác châu Âu trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Xem bài gốc: https://vtv.vn/kinh-te/gap-go-chau-au-2021-doi-tac-viet-nam-eu-hau-covid-19-va-cong-bo-sach-trang-eurocham-2021-20211126011119456.htm


like
comment
share