Gần 80% tổng số ca F0 của tỉnh tiền Giang đã khỏi bệnh

Bnews  • 24/09/2021
Gần 80% tổng số ca F0 của tỉnh tiền Giang đã khỏi bệnh

Sở Y tế tỉnh Tiền Giang cho biết, trong ngày 24/9 có 133 bệnh nhân COVID-19 xuất viện. Như vậy đến nay tỉnh đã có 10.873 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi, chiếm gần 80% tổng số ca F0 của tỉnh.

Xem bài gốc: https://bnews.vn/gan-80-tong-so-ca-f0-cua-tinh-tien-giang-da-khoi-benh/214111.html


like
comment
share