Gần 43 nghìn lao động đi làm việc ở nước ngoài trong 9 tháng đầu năm

Đảng Cộng Sản  • 15/10/2021
Gần 43 nghìn lao động đi làm việc ở nước ngoài trong 9 tháng đầu năm

Trong 9 tháng đầu năm 2021, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 42.818 lao động (14.982 lao động nữ), con số này mới đạt 47,57% kế hoạch năm.

Xem bài gốc: https://dangcongsan.vn/xa-hoi/gan-43-nghin-lao-dong-di-lam-viec-o-nuoc-ngoai-trong-9-thang-dau-nam-594006.html


like
comment
share