Game 2D chiếm 20% lượng nạp thẻ của người dùng hiện nay

Game4v  • 14/05/2022
Game 2D chiếm 20% lượng nạp thẻ của người dùng hiện nay

Gần đây, Data.ai đã phát hành Báo cáo đánh giá thị trường trò chơi di động 2D 2022, trong đó phân tích hiệu suất của trò chơi 2D.

Xem bài gốc: https://game4v.com/game-2d-chiem-20-luong-nap-the-cua-nguoi-dung-hien-nay-872639.g4v


like
comment
share