FPT nuôi trẻ mồ côi: Nuôi, dạy phải gắn với việc làm

Đất Việt  • 19/10/2021
FPT nuôi trẻ mồ côi: Nuôi, dạy phải gắn với việc làm

Nhận nuôi một đứa trẻ không chỉ lo ăn, lo ở mà còn là chuyện lo học, lo làm, lo cho đứa trẻ tự đứng vững trong cuộc sống sau này

Xem bài gốc: https://m.datviet.trithuccuocsong.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/fpt-nuoi-tre-mo-coi-nuoi-day-phai-gan-voi-viec-lam-3440663/


like
comment
share