EVNHCMC tự động “khám, chữa bệnh” cho trạm và lưới điện 110kV

Đảng Cộng Sản  • 13/10/2021
EVNHCMC tự động “khám, chữa bệnh” cho trạm và lưới điện 110kV

Trước đây, toàn bộ trạm biến áp 110kV và hệ thống đường dây cao thế của Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh (EVNHCMC) được thực hiện sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ 3 năm/lần. Giờ đây, bằng công nghệ bảo trì, bảo dưỡng mới theo tình trạng thiết bị (CBM) để phát hiện kịp thời những bất thường của thiết bị đang vận hành và chủ động đưa ra kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng nhằm ngăn ngừa sự cố xảy ra.

Xem bài gốc: https://dangcongsan.vn/kinh-te/evnhcmc-tu-dong-kham-chua-benh-cho-tram-va-luoi-dien-110kv-593923.html


like
comment
share