Duy trì hoạt động Công đoàn giáo dục cơ sở để bảo đảm quyền, lợi ích nhà giáo

Giáo dục & Thời đại  • 15/01/2022
Duy trì hoạt động Công đoàn giáo dục cơ sở để bảo đảm quyền, lợi ích nhà giáo

Từ năm 2017, Công đoàn giáo dục cấp huyện không còn hoạt động. Làm thế nào để tiếp tục duy trì hoạt động của hệ thống công đoàn cơ sở trường học đã từng là niềm trăn trở của nhiều nhà giáo, người lao động.

Xem bài gốc: https://giaoducthoidai.vn/ket-noi/duy-tri-hoat-dong-cong-doan-giao-duc-co-so-de-bao-dam-quyen-loi-ich-nha-giao-szGvh11nR.html


like
comment
share