Dương Phạm: "Mình chưa từng nghĩ sẽ trở thành nhà sáng tạo nội dung như bây giờ"

VieZone  • 16/09/2021
Dương Phạm: "Mình chưa từng nghĩ sẽ trở thành nhà sáng tạo nội dung như bây giờ"

Trò chuyện với Dương Phạm, VieZ càng hiểu hơn về cuộc sống muôn màu muôn vẻ của một du học sinh Úc cũng như những tâm sự khó nói ra của cô bạn nơi đất khách.

Xem bài gốc: https://viezone.vn/duong-pham-minh-chua-tung-nghi-se-tro-thanh-nha-sang-tao-noi-dung-nhu-bay-gio-d9yPzTamUUHh.html


like
comment
share