Dương Mịch hôm nay "quạo" nha, ai đang cầm phụ kiện tóc của cô thì trả lại ngay đi!

Kênh 14  • 13/10/2021
Dương Mịch hôm nay "quạo" nha, ai đang cầm phụ kiện tóc của cô thì trả lại ngay đi!

Dương Mịch trong hậu trường với Dương Mịch trên thảm đỏ sao mà khác nhau thế.

Xem bài gốc: https://kenh14.vn/duong-mich-hom-nay-quao-nha-ai-dang-cam-phu-kien-toc-cua-co-thi-tra-lai-ngay-di-20211013220827243.chn


like
comment
share