ĐƯỜNG DÂY NÓNG TRỰC TUYẾN hỗ trợ người dân theo Nghị quyết 68 của Chính phủ

Chính Phủ  • 13 ngày trước
ĐƯỜNG DÂY NÓNG TRỰC TUYẾN hỗ trợ người dân theo Nghị quyết 68 của Chính phủ

(Chinhphu.vn) – Từ ngày 22/7/2021, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ công bố và vận hành ĐƯỜNG DÂY NÓNG TRỰC TUYẾN hỗ trợ người dân gặp khó khăn bởi đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Xem bài gốc: https://m.baochinhphu.vn/Story.aspx?did=439441


like
comment
share