Dùng sổ đỏ giả để giao dịch, chiếm đoạt hơn 34 tỷ đồng

VOV  • 1 tháng trước
Dùng sổ đỏ giả để giao dịch, chiếm đoạt hơn 34 tỷ đồng

Vũ Thị Hà làm giả 31 sổ đỏ để chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp vay tiền của các cá nhân rồi chiếm đoạt khoảng 34 tỷ đồng.

Xem bài gốc: https://vov.vn/phap-luat/dung-so-do-gia-de-giao-dich-chiem-doat-hon-34-ty-dong-864616.vov


like
comment
share