Đưa xe cho bạn chở gây tai nạn, người lãnh án tù, người bị phạt 40 triệu

PLO  • 14/10/2021
Đưa xe cho bạn chở gây tai nạn, người lãnh án tù, người bị phạt 40 triệu

Tú giao xe cho Tuyến chở gây tai nạn chết người nên tòa phạt Tú 40 triệu, phạt Tuyến 3 năm tù.

Xem bài gốc: https://plo.vn/phap-luat/dua-xe-cho-ban-cho-gay-tai-nan-nguoi-lanh-an-tu-nguoi-bi-phat-40-trieu-1021750.html


like
comment
share