Du lịch tắc vì nhiều địa phương vẫn 'chốt cửa'

Zing  • 18/10/2021
Du lịch tắc vì nhiều địa phương vẫn 'chốt cửa'

Nghị quyết 128 của Chính phủ được kỳ vọng sẽ triệt tiêu sự khác biệt trong phòng chống dịch của các địa phương, điều quan trọng là triển khai như thế nào.

Xem bài gốc: https://zingnews.vn/du-lich-tac-vi-nhieu-dia-phuong-van-chot-cua-post1271395.html


like
comment
share