Dự kiến 15-9 Hội đồng đạo đức đánh giá kết quả thử nghiệm giai đoạn 3 vắc xin Nano Covax

Tuổi Trẻ  • 10 ngày
Dự kiến 15-9 Hội đồng đạo đức đánh giá kết quả thử nghiệm giai đoạn 3 vắc xin Nano Covax

Đây là cuộc họp đánh giá thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 vắc xin Nano Covax lần thứ 2 của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh. Bộ Y tế cho biết ít nhất có 1 vắc xin nội được phê duyệt trong năm 2021.

Xem bài gốc: https://tuoitre.vn/du-kien-15-9-hoi-dong-dao-duc-danh-gia-ket-qua-thu-nghiem-giai-doan-3-vac-xin-nano-covax-20210914215912782.htm


like
comment
share