Dự báo lợi nhuận quý III của 9 ngân hàng bị sụt giảm

Đời sống Pháp luật  • 23/10/2021
Dự báo lợi nhuận quý III của 9 ngân hàng bị sụt giảm

Theo Fiin Group, việc gia tăng trích lập dự phòng và cắt giảm lãi suất hỗ trợ khách hàng là 2 nguyên nhân chính cho sự sụt giảm lợi nhuận của nhóm ngành ngân hàng.

Xem bài gốc: https://www.doisongphapluat.com/du-bao-loi-nhuan-quy-iii-cua-9-ngan-hang-bi-sut-giam-a517002.html


like
comment
share