Đồng ý cho người lao động, doanh nghiệp miễn đóng vào quỹ BHYT trong 8 tháng

PLO  • 3 tháng

Người đàn ông cho người khác mượn thẻ BHYT của mình để khám chữa bệnh tại Bệnh viện quận 2.

Xem bài gốc: https://plo.vn/xa-hoi/dong-y-cho-nguoi-lao-dong-doanh-nghiep-mien-dong-vao-quy-bhyt-trong-8-thang-991386.html


like
comment
share