Động thái bất ngờ của Bi Rain khi bị "bóc phốt" keo kiệt, tằn tiện với nhân viên dù tài sản tận 2000 tỷ

Kênh 14  • 15/01/2022
Động thái bất ngờ của Bi Rain khi bị "bóc phốt" keo kiệt, tằn tiện với nhân viên dù tài sản tận 2000 tỷ

Trước những thông tin gây bất lợi, phía Bi Rain đã ngay lập tức có động thái phản hồi.

Xem bài gốc: https://kenh14.vn/dong-thai-bat-ngo-cua-bi-rain-khi-bi-boc-phot-keo-kiet-tan-tien-voi-nhan-vien-du-tai-san-tan-2000-ty-20220115110754276.chn


like
comment
share