Đồng Nai: Thêm thời gian cho doanh nghiệp khai thuế

Thời Báo Tài Chính  • 1 tháng
Đồng Nai: Thêm thời gian cho doanh nghiệp khai thuế

Để hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Cục Thuế Đồng Nai thông báo gia hạn thêm 30 ngày đối với việc nộp hồ sơ khai thuế tháng 6/2021 và khai thuế quý II2021; 60 ngày đối với việc nộp hồ sơ quyết toán.

Xem bài gốc: http://thoibaotaichinhvietnam.vn:80/Pages/thue-voi-cuoc-song/2021-07-21/dong-nai-them-thoi-gian-cho-doanh-nghiep-khai-thue-107810.aspx


like
comment
share