Đồng Nai: Rà soát, chấn chỉnh doanh nghiệp “3 tại chỗ”

Dân Việt  • 04/08/2021
Đồng Nai: Rà soát, chấn chỉnh doanh nghiệp “3 tại chỗ”

Tại Đồng Nai có hơn 1.100 doanh nghiệp đang thực hiện “3 tại chỗ”, tuy nhiên trong số đó có nhiều doanh nghiệp đã phát hiện F0 nên buộc phải tạm dừng hoạt động để đảm bảo an toàn.

Xem bài gốc: https://danviet.vn/dong-nai-ra-soat-chan-chinh-doanh-nghiep-3-tai-cho-20210802190935467.htm


like
comment
share