Đồng Nai: Nhiều chính sách đặc thù hỗ trợ người dân gặp khó khăn

Vietnam+  • 14/10/2021
Đồng Nai: Nhiều chính sách đặc thù hỗ trợ người dân gặp khó khăn

Đồng Nai hỗ trợ người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội 1,5 triệu đồng/người; hộ nghèo, cận nghèo 1,5 triệu đồng/hộ; người thuê trọ; người thuê trọ là 300.000 đồng/người...

Xem bài gốc: https://www.vietnamplus.vn/dong-nai-nhieu-chinh-sach-dac-thu-ho-tro-nguoi-dan-gap-kho-khan/746721.vnp


like
comment
share