Đồng Nai: Bảo vệ Công ty Lâm nghiệp La Ngà trói, còng tay hai chị em được thuê trồng điều

Ngày Nay  • 15/09/2021
Đồng Nai: Bảo vệ Công ty Lâm nghiệp La Ngà trói, còng tay hai chị em được thuê trồng điều
Hai người phụ nữ bị bảo vệ Công ty Lâm nghiệp La Ngà tấn công, trói và còng tay giữa rừng.

Nhiều bảo vệ của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà (Công ty Lâm nghiệp La Ngà) đang nhổ điều của người dân thì bị phát giác nên đã tấn công, đập điện thoại, trói và còng tay hai người phụ nữ giữa rừng.

Xem bài gốc: https://ngaynay.vn/dong-nai-bao-ve-cong-ty-lam-nghiep-la-nga-troi-cong-tay-hai-chi-em-duoc-thue-trong-dieu-post112582.html


like
comment
share

Sài Gòn Giải Phóng Sài Gòn Giải Phóng • 16/09/2021