Đóng bảo hiểm xã hội cao hơn mức lương trong hợp đồng có được không?

Lao Động  • 07/06/2021

Bạn đọc Nguyễn Văn Thắng hỏi: Tổng lương hàng tháng của tôi trên 10 triệu đồng nhưng công ty chỉ đóng bảo hiểm xã hội mức lương tối thiểu là 4,5 triệu đồng. Tôi muốn đóng bảo hiểm xã hội mức cao hơn có được không?

Xem bài gốc: https://laodong.vn/ban-doc/dong-bao-hiem-xa-hoi-cao-hon-muc-luong-trong-hop-dong-co-duoc-khong-917414.ldo


like
comment
share