Doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi số trong bối cảnh dịch COVID-19

Tiền Phong  • 03/08/2021
Doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi số trong bối cảnh dịch COVID-19

COVID-19 thúc đẩy các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) chuyển đổ số, tối ưu mô hình kinh doanh để thích nghi với bối cảnh phát triển mới.

Xem bài gốc: https://tienphong.vn/doanh-nghiep-vua-va-nho-chuyen-doi-so-trong-boi-canh-dich-covid-19-post1362171.tpo


like
comment
share