Doanh nghiệp sản xuất lo thiếu hụt lao động

Đầu tư online  • 24/09/2021
Doanh nghiệp sản xuất lo thiếu hụt lao động

Thiếu hụt lao động dẫn đến khả năng cạnh tranh gay gắt trong tuyển dụng sẽ là bài toán mà lãnh đạo các doanh nghiệp trong ngành thâm dụng lao động phải đương đầu không chỉ trong ngắn hạn.

Xem bài gốc: https://baodautu.vn/doanh-nghiep-san-xuat-lo-thieu-hut-lao-dong-d151953.html


like
comment
share