Doanh nghiệp phía Nam đầu tiên tổ chức thành công phiên đấu giá trực tuyến

Pháp Luật VN  • 1 tháng
Doanh nghiệp phía Nam đầu tiên tổ chức thành công phiên đấu giá trực tuyến

Sáng nay - 5/8, Công ty Đấu giá Hợp danh Ngô Thống Nhất đã tổ chức thành công phiên đấu giá theo hình thức trực tuyến. Đây là doanh nghiệp đấu giá đầu tiên thuộc địa bàn các tỉnh phía Nam tổ chức đấu giá trực tuyến và thu được kết quả rất tích cực.

Xem bài gốc: https://baophapluat.vn/doanh-nghiep-phia-nam-dau-tien-to-chuc-thanh-cong-phien-dau-gia-truc-tuyen-post406287.html


like
comment
share

Nhịp Cầu Đầu Tư Nhịp Cầu Đầu Tư • 1 tháng