Doanh nghiệp, người lao động phấn khởi khi sắp được nhận hỗ trợ từ gói 38.000 tỷ đồng

VTV  • 26/09/2021
Doanh nghiệp, người lao động phấn khởi khi sắp được nhận hỗ trợ từ gói 38.000 tỷ đồng

Nhiều doanh nghiệp, người lao động rất vui mừng sau khi nghe tin Nhà nước trích Quỹ bảo hiểm thất nghiệp hỗ trợ người lao động và các chủ sử dụng lao động.

Xem bài gốc: https://vtv.vn/kinh-te/doanh-nghiep-nguoi-lao-dong-phan-khoi-khi-sap-duoc-nhan-ho-tro-tu-goi-38000-ty-dong-20210926171211917.htm


like
comment
share