Doanh nghiệp Fintech nóng ruột chờ thí điểm Sandbox

Đầu tư chứng khoán  • 19/09/2021
Doanh nghiệp Fintech nóng ruột chờ thí điểm Sandbox

Doanh nghiệp P2P (ngang hàng) đang đặc biệt quan tâm đến đối tượng và điều kiện tham dự thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính.

Xem bài gốc: https://m.tinnhanhchungkhoan.vn/doanh-nghiep-fintech-nong-ruot-cho-thi-diem-sandbox-post280124.html


like
comment
share