Doanh nghiệp an toàn thông tin sẵn sàng nhận các bài toán lớn nhà nước giao

VietNamNet  • 25/11/2021
Doanh nghiệp an toàn thông tin sẵn sàng nhận các bài toán lớn nhà nước giao

Cho biết các doanh nghiệp an toàn thông tin (ATTT) nhận thức rõ trách nhiệm với đất nước, với quá trình chuyển đổi số, đại diện VNISA cũng khẳng định doanh nghiệp ATTT cam kết sẵn sàng nhận các bài toán lớn nếu được Nhà nước tin tưởng giao phó.

Xem bài gốc: https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/se-giao-mot-so-bai-toan-lon-cho-cac-doanh-nghiep-an-toan-thong-tin-796099.html


like
comment
share