Đoạn nhạc khiến cả TikTok tràn ngập "mùi" bắp rang bơ

VieZone  • 15/09/2021
Đoạn nhạc khiến cả TikTok tràn ngập "mùi" bắp rang bơ

Chỉ là đoạn nhạc chưa đầy 20 giây nhưng khiến người dùng TikTok bồi hồi. Người bỗng thèm bắp rang bơ và coca, người phải mở phim lên xem cho đỡ nghiền.

Xem bài gốc: https://viezone.vn/doan-nhac-khien-ca-tik-tok-tran-ngap-mui-bap-rang-bo-F7dcOVRiZJWY.html


like
comment
share