Điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển ĐH không giới hạn số lần

Người Lao Động  • 24/06/2022
Điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển ĐH không giới hạn số lần

Từ ngày 22-7 đến 17 giờ ngày 20-8, thí sinh được đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển ĐH không giới hạn số lần.

Xem bài gốc: http://nld.com.vn/giao-duc-khoa-hoc/dieu-chinh-nguyen-vong-xet-tuyen-dh-khong-gioi-han-so-lan-20220624065645893.htm


like
comment
share