Diện đồ đôi với bạn thân matchy matchy như Olivia Ponton và Emma Brooks McAllister

Harper's Bazaar VN  • 5 ngày
Diện đồ đôi với bạn thân matchy matchy như Olivia Ponton và Emma Brooks McAllister

Trên đường phố New York, Olivia Ponton và Emma Brooks diện đồ đôi phong cách bạn thân, dù matchy matchy nhưng không bị "bánh bèo"

Xem bài gốc: https://bazaarvietnam.vn/dien-do-doi-voi-ban-than-matchy-matchy-nhu-olivia-ponton-va-emma-brooks-mcallister/


like
comment
share