Điểm danh những công ty đang cạnh tranh với OpenAI, cả “big tech” lẫn startup

vneconomy.vn  • 08/02/2023
Điểm danh những công ty đang cạnh tranh với OpenAI, cả “big tech” lẫn startup

Năm 2023 mới chỉ trải qua hơn một tháng, nhiều công ty AI sáng tạo đã huy động hoặc đang đàm phán để huy động gọi số vốn lớn...

Xem bài gốc: https://vneconomy.vn/diem-danh-nhung-cong-ty-dang-canh-tranh-voi-openai-ca-big-tech-lan-startup.htm


like
comment
share