Đi tìm xu hướng mới cho ngành marketing trong đại dịch

The LEADER  • 21/09/2021
Đi tìm xu hướng mới cho ngành marketing trong đại dịch

Gaming Influencer Marketing được đánh giá là một "mỏ vàng", nhưng chưa khai thác hết tiềm năng, trong khi giải pháp này giúp kết nối khách hàng mục tiêu và chiếm lĩnh thị trường mạnh mẽ trong đại dịch.

Xem bài gốc: https://theleader.vn/di-tim-xu-huong-moi-cho-nganh-marketing-trong-dai-dich-1632130404946.htm


like
comment
share