Đi tham khảo giá mua nhà, nam diễn viên Vbiz bất ngờ bị nhóm môi giới bất động sản mỉa mai là "đàn bà"

aFamily  • 3 ngày
Đi tham khảo giá mua nhà, nam diễn viên Vbiz bất ngờ bị nhóm môi giới bất động sản mỉa mai là "đàn bà"

Nam diễn viên Vbiz này vô cùng bức xúc trước hành động của nhóm môi giới.

Xem bài gốc: https://afamily.vn/di-tham-khao-gia-mua-nha-nam-dien-vien-vbiz-bat-ngo-bi-nhom-moi-gioi-bat-dong-san-mia-mai-la-dan-ba-20211014181009292.chn


like
comment
share