Đi đêm có ngày gặp ma, bóc phốt người ta nhớ nhìn lại mình

VieZone  • 5 ngày
Đi đêm có ngày gặp ma, bóc phốt người ta nhớ nhìn lại mình

Bóc phốt không còn gì xa lạ hay mới mẻ. Nhưng phốt rồi được gì, mất gì?

Xem bài gốc: https://viezone.vn/di-dem-co-ngay-gap-ma-boc-phot-nguoi-ta-nho-nhin-lai-minh-9NjWUncm4bhY.html


like
comment
share