Đề xuất thay đổi tiền lương đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu

VnEconomy  • 09/06/2021

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất sửa đổi nhằm tạo ra sự chia sẻ nhất định giữa người có mức lương cao với người có mức lương thấp...

Xem bài gốc: https://vneconomy.vn/de-xuat-thay-doi-tien-luong-dong-bao-hiem-xa-hoi-de-tinh-luong-huu.htm


like
comment
share