Đề xuất tăng mức xử phạt vi phạm hành chính về an ninh, trật tự

Đảng Cộng Sản  • 10 ngày
Đề xuất tăng mức xử phạt vi phạm hành chính về an ninh, trật tự

Thực tế cho thấy, mức phạt tiền nhiều hành vi vi phạm còn thấp, chưa có hình thức xử phạt bổ sung hoặc các biện pháp khắc phục hậu quả nên tính răn đe, giáo dục còn hạn chế.

Xem bài gốc: https://dangcongsan.vn/day-manh-cai-cach-tu-phap-va-hoat-dong-tu-phap/tin-tuc/de-xuat-tang-muc-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-ve-an-ninh-trat-tu-590927.html


like
comment
share