Đề xuất giảm 50% mức hưởng nếu người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần

Người Lao Động  • 08/06/2021

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội-đề xuất, nếu người lao động chưa đến tuổi nghỉ hưu, sau 1 năm nghỉ việc không tham gia bảo hiểm xã hội, và đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì mức hưởng cho mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội bằng 1 tháng tiền lương bình quân tính đóng bảo hiểm xã hội .

Xem bài gốc: http://nld.com.vn/cong-doan/de-xuat-giam-50-muc-huong-neu-nguoi-lao-dong-rut-bao-hiem-xa-hoi-mot-lan-20210608160308463.htm


like
comment
share