Đề xuất chứng minh nhân dân còn thời hạn được sử dụng đến hết ngày 31/12/2024

congan.com.vn  • 25/01/2023
Đề xuất chứng minh nhân dân còn thời hạn được sử dụng đến hết ngày 31/12/2024

Theo dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Bộ Công an đề xuất chứng minh nhân dân còn thời hạn sử dụng đã được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì được sử dụng đến hết 31/12/2024.

Xem bài gốc: https://congan.com.vn/tin-chinh/de-xuat-chung-minh-nhan-dan-con-thoi-han-duoc-su-dung-den-het-ngay-31122024_142719.html


like
comment
share