Đề xuất chi hơn 1.000 tỷ đồng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch

VTV  • 3 tháng

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh vừa đề xuất gói an sinh xã hội thứ hai để hỗ trợ cho doanh nghiệp và người lao động bị tác động bởi dịch bệnh COVID-19.

Xem bài gốc: https://vtv.vn/kinh-te/de-xuat-chi-hon-1000-ty-dong-ho-tro-nguoi-dan-bi-anh-huong-dich-20210610052423749.htm


like
comment
share