Đầu tư cổ phiếu ‘ăn bằng lần’ như VCSC

Nhà đầu tư  • 21/10/2021
Đầu tư cổ phiếu ‘ăn bằng lần’ như VCSC

3 cổ phiếu giúp VCSC “ăn bằng lần” tính đến hết quý III/2021 gồm: IDP (+921 tỷ đồng, tương đương lãi gần 209%); MWG (+256 tỷ đồng, tương đương lãi 165,4%); và KDH (+189 tỷ đồng, lãi 129%).

Xem bài gốc: https://nhadautu.vn/dau-tu-co-phieu-an-bang-lan-nhu-vcsc-d59365.html


like
comment
share