Đau lòng nữ sinh viên Y khoa Hải Dương không thể về chịu tang cha vì đang chống dịch tại TP.HCM

Yeah1  • 14 ngày trước
Đau lòng nữ sinh viên Y khoa Hải Dương không thể về chịu tang cha vì đang chống dịch tại TP.HCM

Rất nhiều lời chia sẻ, động viên, chia buồn đã được gửi đến bạn nữ sinh viên này, vì tham gia chống dịch tại Bắc Giang sau đó là TP.HCM nên không thể về gặp mặt cha lần cuối.

Xem bài gốc: https://yeah1.com/tin-tuc/dau-long-nu-sinh-vien-y-khoa-khong-the-ve-chiu-tang-cha-vi-ban-chong-dich-tai-tp-hcm-9DaByw21yQ.html


like
comment
share