Đâu là lý do khiến doanh số tiêu thụ của Sao Ta giảm 47% tháng 1?

vietnambiz.vn  • 08/02/2023
Đâu là lý do khiến doanh số tiêu thụ của Sao Ta giảm 47% tháng 1?

Chỉ làm 20 ngày trong tháng nghỉ Tết Nguyên đán cùng với việc nguyên liệu khan hiếm và đơn hàng ít đẩy doanh số tháng đầu năm của Sao Ta giảm sâu.

Xem bài gốc: https://vietnambiz.vn/dau-la-ly-do-khien-doanh-so-tieu-thu-cua-sao-ta-giam-47-thang-1-202328111049236.htm


like
comment
share

vietnamdaily.trithuccuocsong.vn vietnamdaily.trithuccuocsong.vn • 09/02/2023