Đất có quy hoạch ở xã Phú An, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

Việt Nam Mới  • 03/08/2021
Đất có quy hoạch ở xã Phú An, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

Cách tra cứu những khu đất có quy hoạch ở xã Phú An, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.

Xem bài gốc: https://vietnammoi.vn/dat-co-quy-hoach-o-xa-phu-an-huyen-tan-phu-tinh-dong-nai-20210803172712525.htm


like
comment
share