Đất có quy hoạch ở xã Long Thọ, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Việt Nam Mới  • 04/08/2021
Đất có quy hoạch ở xã Long Thọ, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Các khu đất có quy hoạch ở xã Long Thọ, Nhơn Trạch theo bản đồ sử dụng đất.

Xem bài gốc: https://vietnammoi.vn/dat-dinh-quy-hoach-o-xa-long-tho-nhon-trach-dong-nai-20210804110433305.htm


like
comment
share