Đất có quy hoạch ở phường 6, quận 6, TP HCM

Việt Nam Mới  • 05/08/2021
Đất có quy hoạch ở phường 6, quận 6, TP HCM

Quy hoạch giao thông phường 6 được thể hiện trong bản đồ quy hoạch quận 6, bản đồ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, bản đồ quy hoạch giao thông và bản đồ định hướng phát triển không gian đến năm 2025 của TP HCM.

Xem bài gốc: https://vietnammoi.vn/dat-co-quy-hoach-o-phuong-6-quan-6-tp-hcm-20210805163736305.htm


like
comment
share